Hội khóa 2011‎ > ‎

Trang 5


Trường SQTT - Đồng Đế - Nha Trang - nay là Trường ĐH Thông tin Liên lạc
Chém gió

Trường SQTT - Đồng Đế - Nha Trang - nay là Trường ĐH Thông tin Liên lạc

Trường SQTT - Đồng Đế - Nha Trang - nay là Trường ĐH Thông tin Liên lạc

Trường SQTT - Đồng Đế - Nha Trang - nay là Trường ĐH Thông tin Liên lạc

Trường SQTT - Đồng Đế - Nha Trang - nay là Trường ĐH Thông tin Liên lạc

Trường SQTT - Đồng Đế - Nha Trang - nay là Trường ĐH Thông tin Liên lạc

Trường SQTT - Đồng Đế - Nha Trang - nay là Trường ĐH Thông tin Liên lạc

Trường SQTT - Đồng Đế - Nha Trang - nay là Trường ĐH Thông tin Liên lạc

Trường SQTT - Đồng Đế - Nha Trang - nay là Trường ĐH Thông tin Liên lạcTrường Sỹ quan CHKT Thông tin